İlçe Bilgi İşlem Şefliği

 
Erhan TUNCER
 
V.H.K.İ.
 
Deniz DURUÖZ
Bil. İşl.

 2011 yılı Valilik Kaymakamlık Yönetmeliği ile Kaymakama bağlı müstakil şeflik olarak kurulmuştur. İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı  2 personel ile Kaymakamlık 6. Katta hizmet vermektedir. 

   İLÇE BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ 
 

a) Kaymakamlık birimlerinin bilişim hizmet ve işlemlerinin; etkin, verimli, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak sistemler ve ağlar kurmak, sürekli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,

b) Kaymakamlık birimlerinin bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, faks, fotokopi, modem ve benzeri bilişim cihazları ve sarf malzemeleri ihtiyacını Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak tespit etmek, gerektiğinde bunları temin etmek, donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

c) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,

ç) 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik gereği, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi, işletmecilerin eğitimi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

d) Başta e-içişleri projesi olmak üzere, Valilik ve Kaymakamlıklara bağlı birimlerde uygulanacak her türlü bilgi işlem projesi ile ilgili koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

e) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, eğitmen ve kullanıcıların eğitim ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim organizasyonları yapmak,

f) Kaymakamlık internet sitesinin sürekli, güvenli ve güncel olarak yayınını sağlamak,

g) İlçe birimlerine bilgi işlem konularında destek vermek,

ğ) Mevzuat ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
Adres : Öğretmenevleri Mh. 901. Sk. No:7/6 - 605 Konyaaltı/ANTALYA 
Telefon : 0(242) 229 94 91 Dahili : 
Fax : 0(242) 229 94 92
e-posta : erhan.tuncer@icisleri.gov.tr