İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

 
 
 
Dr. Derya YILDIZ
Sorumlu Hekim
 

 
PERSONEL DURUMUMUZ
 
Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı :1
, Halk Sağlığı Uzmanı ( Geçici Görevde ):1
, Pratisyen Hekim ( 4’sı Geçici Görevde ) :10
, Diş Hekimi:1
, Ayniyat Saymanı :1
, Sağlık Memuru (1’si Geçici Görevde ) :5
, Çevre Sağlığı Teknisyeni :4
, Tıbbi Sekreter ( 1Geçici Görevde)     :3
, Tıbbi Teknolog :1
,  Hemşire ( 4’ü Geçici Görevde   ) :10
,  Ebe ( 10 ‘ u Geçici Görevde ) : 26
, Röntgen Teknisyeni( Geçici Görevde ) : 1
, Lab.Teknisyeni(1 Geçici Görevde ) : 3
, Sosyal Çalışmacı( Geçici Görevde ) : 1
,  Hizmetli ( 2’ü Geçici Görevde) : 4
,  Memur:1
,  VHKİ(1’si Geçici Görevde ):2
,  Diyetisyen:1
,  Psikolog ( Geçici Görevde ) : 1
personel görev yapmaktadır.
 
        17 Aile Sağlığı Merkezi’nde 40 Doktor ( 8 ’i Uzman Aile Hekimi ) , 35  Aile Sağlığı Elemanı görev yapmaktadır. Faal olarak 123 personel ,geçici görevde 29 personel toplam 152 personel görev yapmaktadır
 
Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezine bağlı ASM’ler;
 
 
 1- 16 Nolu 125.Yıl Aile Sağlığı Merkezi
            Liman Mh. Boğaçayı Cd. No:54 Konyaaltı adresinde Sağlık Bakanlığına ait binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            5 Doktor,  5 Ebe,  1 Hizmetli (özel sektör) görev yapmaktadır.
 
            2- Arapsuyu Aile Sağlığı Merkezi
            Toros Mh. 14. Cd. No:47/4 (Dükkan) Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            4 Doktor, 4 Ebe, 1 Hizmetli (özel sektör), 2 Hemşire( Özel Sektör) görev yapmaktadır.
 
 3- Çakırlar Aile Sağlığı Merkezi
            Zümrüt Mh. Mevlana Cd. No:17 Çakırlar Konyaaltı adresinde Sağlık Bakanlığına ait binada hizmet vermektedir.
             2 Doktor, 2 Ebe  1 Hizmetli( özel sektör) görev yapmaktadır
.
            4- Doyran Aile Sağlığı Merkezi
            Gökçam Mh. Haşim İŞCAN Cd. No:77 Doyran Konyaaltı adresinde13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            1 Doktor , 1 Ebe, 1 Hizmetli (özel sektör) görev yapmaktadır.
 
            5- Gürsu Aile Sağlığı Merkezi
            Gürsu Mh. 400. Sk. Hacıhamit YAZAROĞLU Camii altında Diyanet Vakfına ait binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            3 Doktor, 3 Ebe, 1 Hizmetli (özel sektör) ile görev yapmaktadır.
 
            6- Siteler Aile Sağlığı Merkezi
            Mollayusuf Mh. 1446 Sk. No.1/B (1 ve 2 Numaralı Dükkan) Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            4 Doktor, 3 Ebe, 1 Hemşire, 1 Hizmetli(özel sektör) görev yapmaktadır.
 
            7- Uncalı Aile Sağlığı Merkezi
            Uncalı Mh. 35.Cd. Günsaray St. A Bl. No:2 Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            2 Doktor, 2 Ebe görev yapmaktadır.
 
            8- Altınkum Aile Sağlığı Merkezi
            Altınkum Mh.460 Sk.  No:37/1-2 Konyaaltı adresinde 13.12.2010 tarihinden bu yana şahsa ait kiralanmış bir binada hizmet vermektedir.
            3 Doktor, 3 Ebe, 1Hizmetli (özel sektör) görev yapmaktadır.
 
            9- Bahtılı Aile Sağlığı Merkezi
            Bahtılı adresinde Muhtarlığa  ait binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            1 Doktor ve 1 Ebe görev yapmaktadır.
 
            10- Toros Aile Sağlığı Merkezi
            Öğretmenevleri Mh. Atatürk Blv. No:158 K:1 Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 13.12.2010 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            4 Doktor, 4 Ebe, 1 Hizmetli (özel sektör)  görev yapmaktadır.
 
            11– Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi
            Siteler Mh. 1313 Sk. Tuncaylar St. No:1 Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 01.07.2012 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            2 Doktor, 1 Ebe, 1 Özel Sektör Hemşire ,1 Hizmetli (Özel Sektör) görev yapmaktadır.
 
            12- Hurma Aile Sağlığı Merkezi
            Liman Mah.33 Sk.no:28.Konyaaltı adresinde şahsa ait kiralanmış bir binada 01.04.2013 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            2 Doktor, 1 Ebe
 
            13- Akkuyu Aile Sağlığı Merkezi
            Öğretmen evleri Mh.906.Sk.B blok no:2 adresinde şahsa ait bir binada 01.05.2013 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            2 Doktor, 2 Ebe görev yapmaktadır.
      
            14- Limon Aile Sağlığı Merkezi
            Liman  Mh.20. Sk. Alibaba Apt.No:12 D:C adresınde şahsa ait bir binada 25.03.2016 tarihinden bu yana hizmet vermektedir.
            1 Doktor görev yapmaktadır

BİRİMLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ
 
1-ÇEKÜS:(Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı ) BİRİMİ
 
            İlçemizde ana- çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri aile hekimleri tarafından yürütülmektedir.
 
            Aile planlaması ile ilgili lojistik destek Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından verilmektedir.  Yeni Doğan Neonatal Tarama Programı kapsamında Aile Hekimleri tarafından topuk kanları  alınır,  Toplum Sağlığı Merkezimiz aracılığıyla Halk Sağlığı Müdürlüğümüze gönderilir.
 
            2.BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ
 
Her aile hekimi kendisine kayıtlı olan gebe ve bebek aşılamalarını takip etmektedir.
Aşı lojistiği konusunda Toplum Sağlığı Merkezimiz Aile Sağlığı Merkezlerine destek vermektedir.
Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili halk eğitimi ,okul eğitimi  ve hizmet içi eğitimleri verilmekte ve farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.
Okul aşıları ,bulaşıcı hastalık riski olan bireylerin aşıları ,sağlık personeli aşılamaları Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından yapılmaktadır
Bulaşıcı hastalıklardan  , korunma hastalıkların takip ve tedavisi hizmetleri sunulmaktadır.
 
            3-BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR:
 
            Bulaşıcı Olmayan  Hastalıklar Biriminde görevli hekim,diyetisyen ve hemşire gözetiminde Obezite Yeterli ve Dengeli Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet, Hipertansiyon –Tuzun Azaltılması,Yaşlı Sağlığı ,Astım,KOAH, Kalp Damar Hastalıkları ,Osteoporoz ve diğer kronik otoimmün hastalıklarla ilgili konularda okul ,halk ve hizmet içi eğitimler verilmektedir. Konyaaltı İlçemizdeki halka açık alanlarda stand kurularak kronik hastalıklarla ilgili etkinlikler yapılmakta vatandaşlarımıza farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Obezite Biriminde diyetisyen tarafından kişilere beslenme planı yapılarak ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
 
             4–4207 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILAN BİRİMİ:
 
            4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlemesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ‘un amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından,bunların alışkanlıklarını özendirici  reklam ,tanıtım ve teşvik kampanyalarından hükümlerinin takip ve denetim çalışmaları yapılmaktadır.
 
 
            5-AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA BİRİMİ:
 
            13.12.2010 tarihinde İlimiz Aile Hekimliğine geçmiştir. Bu tarihten İtibaren Aile Sağlığı Merkezlerinin personel, aşılama, aile planlaması gibi hizmetlerine lojistik destek TSM tarafından sağlanmaktadır.  Yeni açılan ve Kamu binası olarak devam eden Aile Sağlığı Merkezlerinin rutin kontrolleri yapılmakta ve oluşacak problemlerin giderilmesi için çalışılmaktadır.
             
             Aile Sağlığı Merkezlerinin Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli  İhtiyaç durumunda görevlendirme Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından yapılmaktadır. Kişilerin aile hekimi değiştirme isteğini kabul eder,  kayıt ve belgeleri eksiksiz olarak teslim alır, alınan belgelerle talepte bulunan kişiyi yeni aile hekimine devreder. Aile Hekimlerinin takip ettiği bebek- çocuk ve gebelerin izlemlerini denetler.
 
6- TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİRİMİ
 
             Bölgemizde meydana gelen doğal ölümleri Nüfus Müdürlüğüne ve halk sağlığı müdürlüğüne bildirmektedir.Eğitim-Öğretim yılı boyunca Koruyucu Ağız Diş Sağlığı konusunda eğitimler verilmektedir.
             Konyaaltı Bölgemizdeki tüm İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencileri,Anaokulları  Kreşlerdeki 60 ay ve üstü çocuklarımızın dişlerine koruyucu flor vernik uygulamaları yapılmaktadır.
 
            Toplum Sağlığı personeli; toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumlu olup,  kendilerine verilen görevleri yapar.
 
             7- ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ:
           
            Çevre Sağlığı Çalışmaları Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından yürütülmektedir; bu  kapsamda.
 
            1- Deniz Suyu Numune Alımı (Mavi Bayrak Deniz Suyu Numunesi) : Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde ve noktalardan Mayıs ve Ekim ayları arasında 15 (On Beş) günde bir olmak üzere her noktadan ayda 2 (İki) kez numune alınmaktadır. Mavi Bayrak Programı Kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olan ve Avrupa Birliği Yüzme Suları Direktifine göre uygun olduğu TÜRÇEV tarafından belirlenen plajlar Mavi Bayrak Ödülüne başvurmaya hak kazanır. Deniz suyunun Avrupa Birliği normlarında mükemmel olması, ödüle başvurmak için olmazsa olmaz ön koşuldur. Konyaaltı sınırlarımız içerisinde mavi bayrak ödülü almayı başaran 1 nokta Crown Plaza Önü bulunmaktadır.
 
Mavi bayrak Noktaları:
Crown Plaza Önü
 
Deniz Suyu İzleme Noktaları :
Arapsuyu Anet 3 Nolu (Erdem Otel),
Konyaaltı Belediye Başk. Karşısı,
Sealife Otel,
Porto Bello Otel,
DLH Tesisleri,
Sarısu Orman kampı Doğu Plajı,
Sarısu Orman kampı Batı Plajı,
Topçam Plajı,
Küçük Çaltıcak Plajı,
Büyük Çaltıcak Plajı,
KARGICAK Plajı,
 
 Kirlilik İzleme Noktaları :
 Arapsuyu 1 Deresi Denize Döküldüğü yer
 Arapsuyu 2 Deresi Denize Döküldüğü Yer
 Boğaçayı Deresi Denize Döküldüğü Yer
 Sarısu Deresi denize Döküldüğü yer olmak üzere 4 Noktadan Kirlilik izleme numunesi çalışması yapılmaktadır.
 
 
 
               2 – Yüzme Havuzu Denetimi:     
                Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi personelimizce 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA yonetmelik hükümleri gereği sınırlarımız içersinde 16 konaklama ve 2 günü birlik,2 özel eğitim kurum tesis bulunmakta bu işletmelere ait 17 açık havuz ve 9 adet kapalı havuz bulunmakta bu havuzlar sağlık Bakanlığından Akredite olan Laboratuarlarca Kimyasal ve Mikrobiyolojik havuz suyu numunesi alınarak analiz sonuçları toplum sağlığı personelimizce değerlendirme yapılmakta olup; Toplum Sağlığı personelimizce ilçemizdeki işletmelere  ait Yüzme Havuzları denetlenerek uygun bulunmuştur
 
               3-İçme Suyu Bakteriyolojik ve Kimyasal su Numune Alımı:
               Konyaaltı Toplum Sağlığı merkezimiz Sorumluluk alanı içinde Kontrol İzleme amaçlı (bakteriyolojik ve kimyasal) analizler için su numuneleri alınır. Bölgemizde 33 adet su numune odak noktası bulunmakta olup bu odak noktalarından kontrol izleme amaçlı İçme ve Kullanma su numuneleri alınarak halk sağlığı laboratuarında yapılan analizleri Toplum sağlığı personelimizce 27 noktadan bakiye klor ölçümü yapılmaktadır.
 
 
         4- İçme Sularında Günlük Bakiye Klor Ölçümü:
Şebeke sularının klorlanması işlemi Konyaaltı merkez ve Konyaaltına bağlı bulunan Çağlarca, Geyikbayırı, Akdamlar, Hacısekililer, Bahtılı ve Aşağı Karaman köylerinde ASAT tarafından yapılmaktadır. Şebeke suyundaki klor miktarının ölçümü günlük olarak farklı bölgelerden yapılmaktadır. Ölçümler komparatör cihazı ve ortodolidin solüsyonu ile yapılmakta.  Konyaaltına Bağlı Yarbaş Çandır, Hisarçandır, Çitdibi ve Üç oluk köylerinde mevcut bulunan su depolarında otomatik dozaj pompası bulunmadığından klorlama çalışması yapılmamaktadır.
 
              5- Kaynak Su Satış Bayi Denetimleri:
 
             Bölgemizdeki su satış bayilerine ; 20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esasları Tebliğ gereği; Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgeleri işletmeye ,işyerlerine ait su nakil araclarına izin belgeleri verilmektedir.Su satış yerleri denetimleri yapılmaktadır.
             6- Piyasa Denetim ve Gözetim Çalışması: 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünleri yönetmeliği kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi Sınırlarımız içerisinde Biyosidal üretimi bulunmamakta olup; parakende satış yapan işletmelere yönelik raflarda yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığından ithalat ve Üretim izni almadan piyasaya sürülen ürünlerin kontrolü  yapılmaktadır.
 
            8-EVDE SAĞLIK HİZMETİ BİRİMİ:
 
            Evde Sağlık Hizmeti ; Toplum Sağlığı  Merkezimiz bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Aile Hekimlerinin kordinasyonlu çalışması ile yürütülmektedir. Bölgemizdeki yatağa bağımlı ; evde bakım hizmeti almaya muhtaç vatandaşlarımız aile hekimleri tarafından tespit edilip, muayene ,takip ve tedavi edilmektedir.Aile Hekimlerine yazılı olarak evde bakım hizmeti almayı talep eden hasta veya yakının başvurusu aile hekimi tarafından kabul edilir. İlgili aile hekimi başvuruya istinaden hastayı yerinde ziyaret eder. Evde bakım hizmeti almaya ihtiyacı varsa takibe alır. İhtiyaca binaen Antalya Halk Sağlığı  Müdürlüğü Evde Sağlık  Hizmetleri Kordinasyon Merkezi  ile irtibata geçen hastalarımıza ve Aile Hekimlerine yazılı olarak evde bakım hizmeti almayı talep eden hastalırımıza Toplum Sağlığı Merkezimiz Bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından muayene, pansuman ,enjeksiyon ,sonda uygulaması  vb. sağlık hizmetleri sunulmaktadır.
           
            9-AKIL VE RUH SAĞLIĞI BİRİMİ:
            İzlenen Ruh Sağlığı sorunu olan hasta ve  ilaç-madde bağımlılığı olan kişilerin takipleri aile hekimleri tarafından yapılmaktadır.
            6284 sayılı Ailenin  Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesindeki işlemleri takip etmektedir
 
          10-ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ:
          İşe giriş ve periyodik muayeneler, iş güvenliği yasası ve iş güvenliği kültürü, kazalarda ilk yardım konuları hakkında vatandaşlarımıza eğitim verilmektedir.
 
         Çalışan güvenliği ile ilgili sağlık personelimize eğitimler verilmektedir.
          
           
            11 -KANSER BİRİMİ:
           Kanserle mücadele  Aile Hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından  yürütülmektedir.Toplum Sağlığı Merkezimiz Kanserde Erken Tanı ve Tedavi için eğitim, serviks kanseri için( HPV DNA )  tarama, Barsak Kanseri için Gaitada Gizli KAN testi gibi tarama  testlerinin uygulanması konusunda organizasyon ve raporlandirmasını yapar.
 

Telefon Numarası : 0(242) 259 57 00
Fax Numarası : 0(242) 259 58 89
Kurum E-Posta :  
Kurum İnternet Sitesi :  
Adres : Liman Mah.Boğaçayı Cad.15.Sokak No:5 Konyaaltı /ANTALYA