4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Uyarınca, Konyaaltı Belediyesi görevlileri hakkında Müşteki Binnur  MAK’ ın şikayet dilekçesine istinaden Kaymakamlığımızca gerekli araştırma yapılmış olup, müştekinin adres bilgisine ulaşılamadığından ilanen tebliğ edilmesi karar altına alınmıştır.
      Müştekinin Kaymakamlık Hukuk İşleri Şefliğine müracaatı halinde karar kendisine verilecek olup, ilan tarihinden itibaren de itiraz süresi başlamıştır.
 
            İlanen tebliğ olunur.