İlçe Malmüdürlüğü

 
Kurban GÜRBOĞA
Konyaaltı İlçe Malmüdürü

 
 
        Konyaaltı İlçe Mal Müdürlüğü 2008 yılında kurulmuş olup, ilçemizde bulunan kamu kurumlarının maaş özlük hakları ve bunun gibi kamu giderlerinin ödenmesi, yine Devlete ve ilgili kurumlara ait emanet ve gönderme işlemlerinin yanısıra ilçemizde bulunan yapı denetim firmalarına ait tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmaktadır. 
 
        Müdürlük Kaymakamlık binası 5. katta hizmet vermektedir. 
 
Personel Durumu : 
1- Müdür
1 - Şef
1 - Uzman
1- Hizmetli
1- Araştırmacı (Geçici Görevli)
6- V.H.K.İ.
 
        Müdürlüğe 23.08.2016 tarihi itibarı ile 1.200 evrak girişi olup cevaplandırılmıştır. Aynı tarih itibarı ile yevmiye sayısı 8.205 olmuştur.