İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 
 
 
Bayram ŞAHİN
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü

Kuruluş
 
  Vakfın adı :  KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI SYDV
  Merkezi sicil no:  1151275
  Vakfın tescil tarihi:  10.09.2008
  Kuruluş senedini düzenleyen noter:  29.12.2008 - 34552
  Kuruluş ilamını veren mahkeme:   1.ASLİYE HUKUK
  Mahkeme karar tarihi :  10.09.2008
  Mahkemenin Esas no:  2008/293 Karar No: 2008/310
 
  Daha önce Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan vakıflar;
  Bakanlıkların yeniden yapılandırılmalarına dair KHK’ler 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak;
  633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulmuş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne vakfımız bağlanmış olup, ayrı biz tüzel kişiliğe sahiptir.

Personel Durumu
 

 
Telefon Numarası : 0(242) 229 94 96 
Fax Numarası : 0(242) 229 94 92
Kurum E-Posta :  
Kurum İnternet Sitesi :  
Adres : Öğretmenevleri Mahallesi 901 Sokak No:7 K:3  Konyaaltı /ANTALYA