ÖNEMLİ DUYURU
 
Konyaaltı ilçesi hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması, özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde kullanılma ihtimaline karşı bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir.
 
 1. Kaymakamlık Binası,
 2. Emniyet Binaları,
 3. Polis Lojmanları, Askeri Lojmanlar,
 4. Nato Dolum Tesisleri,
 5. Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisleri, Petrol İstasyonları,
 6. Teiaş Serbest Bölge Trafo Merkezi,
 7. Konsolosluk Binaları ve İkametleri çevresinde,
 8. Konyaaltı Cemevi,
 9. Antalya Serbest Bölgesi,
 10. Port Akdeniz Yük Limanı,
 11. Port Akdeniz Yolcu Terminali (Cruize Terminal),
 12. Yat Limanı (Marina),
 13. Balıkçı Barınağı,
 14. Konyaaltı Plajları,
 15. Konyaaltı Kent Meydanı,
 16. Akdeniz Kent Parkı,
 17. Antalya Akvaryum,
 18. Aktur Lunapark,
 19. Sarısu Mesire Alanı,
 20. Sarısu Kadınlar Plajı,
 21. Tünektepe Teleferik ve Seyir Alanı,
 22. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kışlası; Enlem: 36° 50’ 05 N, Boylam: 030° 36’ 21 E merkez olmak üzere 9 km yarıçaplı alanda,
 23. İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesi;
 1. Enlem: 36° 50’ 1’ N Boylam: 30° 26’ 36’ E merkez olmak üzere 10 km yarı çaplı alan
 2. Enlem: 36° 53’ 38’ N Boylam: 30° 33’ 3’ E merkez olmak üzere 5 km yarı çaplı alan
 3. Enlem: 36° 48’ 30’ N Boylam: 30° 31’ 50’ E merkez olmak üzere 10 km yarı çaplı alanda bu talimat ile uçuş yapmaları yasaklanmıştır.
 
Ancak bu bölgelerde Konyaaltı Kaymakamlığından ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla kolluk gözetim ve denetiminde sınırları belirlenerek münhasıran uçuş izni verilebilir. 
 
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının Uçuş İzni Gerekliliklerini yerine getirdikten sonra uçuş gerçekleştirilmeden en az 5 (beş) gün öncesinde Konyaaltı Kaymakamlığına (İlçe Emniyet Müdürlüğü) İHA-Uçuş İzni Talep Formu ile bildirimde bulunulacaktır. Bildirim sonucu uygun görülen uçuşlar ile ilgili olarak izin belgesi düzenlenecektir.
 
Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki araçlar ile yasaklanan bölgelerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların tespiti halinde derhal kolluk kuvvetlerince uçuş engellenecek, bu durum tutanağa bağlanacak ve kullanıcılar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 32 ve 66. maddeleri hükümleri gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.   
Önemle duyurulur...